Video’s lezingen jubileumavond

Op Youtube zijn fragmenten geplaatst met de lezingen van de jubileumavond op 16 januari 2015. Hieronder vindt u ze in een afspeellijst.
Het thema van de jubileumavond was ‘Burger van twee werelden. Hoe de schepping zich verhoudt tot de geschiedenis.’ Aan de hand van een viertal personen werd dit thema behandeld.

  • Dr. H. Klink – Plato
  • Dhr. Marco in’t Veld – Augustinus
  • Dhr. G. Slootweg – Calvijn
  • Dhr. Marco van der Bok – Groen van Prinsterer

Interview Eilanden Nieuws

Naar aanleiding van het jubileum publiceerde het Eilanden-Nieuws een interview met Marco van der Bok en Marco in’t Veldt.  Zie voor verdere verslagen van lezingen de pagina ‘Verslagen’