Boekpresentatie van dr. Ewald Mackay

Boekpresentatie van Dr. Ewald Mackay, Het Grote Huis. Christelijke geloofstraditie in een (post)moderne wereld.

Op woensdagavond 3 april vindt in de aula van Hogeschool Driestar-Educatief, Burgemeester Jamessingel 2 te Gouda (vlakbij station NS) de presentatie van het nieuwste boek van Ewald Mackay plaats, getiteld “Het grote huis”. Dit boek wordt uitgegeven door De Banier, die de avond ook zal verzorgen. Aanvang 19.30 uur. Dr. E. Mackay nodigt alle belangstellenden onder de SGP-jongeren Flakkee van harte uit.

Inhoud van het boek
‘De christelijke beschaving die in Europa eeuwenlang gebloeid heeft, is aan een neergang bezig tegenover twee sterke fronten: de moderniteit en de postmoderniteit. Hoe moet de christelijke traditie zich tot dit dubbele front verhouden? Volgens de auteur van dit boek is het van belang om het ‘Huis van de christelijke geloofstraditie’ innerlijk te versterken en tegelijk de vensters van dit huis open te zetten naar de wereld.

Hij werkt zijn denkbeelden uit op het vlak van vier thema’s: onderwijs, wetenschap, cultuur en politiek’. De doelgroep betreft christenen die willen nadenken over de waarde van hun traditie in het staan in een seculiere samenleving.

De auteur is historicus en filosoof; hij is werkzaam op Driestar-educatief als docent geschiedenis, Cuma en filosofie aan de pabo en lerarenopleiding en als lid van de kenniskring van het lectoraat “Christelijk leraarschap”. Vorig jaar gaf hij een lezing voor SGP-jongeren Flakkee over ‘De geschiedenis als reisspiegel voor de politiek’. Zie voor meer informatie over zijn publicaties ewaldmackay.nl.

Programma
1. Opening door de uitgever, de heer J. K. van Klaveren
2. Presentatie van het boekje door uitgever
3. Prelude: Toelichting op boek door dr. E. Mackay
4. Reflectie 1: Traditie en kerk in 21e eeuw door prof. dr. H. v.d. Belt.
5. Reflectie 2:Traditie en samenleving in de 21e eeuw door dr. B. J. Spruyt.
6. Pauze
7. Forumdiscussie
8. Sluiting