» Vrijdag 16 januari: Jubileumavond

Op 16 januari organiseren we een avond waar we vieren dat we op 12 januari 2015 twintig jaar bestaan als SGP-jongeren Flakkee. Voor deze avond zijn oud-voorzitter dhr. M.C. van der Bok, de huidige voorzitter dhr. C.M. in’t Veld, dr. H. Klink en dhr. G. Slootweg uitgenodigd als spreker. Zij zijn de afgelopen jaren allemaal […]

» 24 april 2015: dr. R. Bisschop & mr. H. Herweijer over beginselen en praktijk

Door omstandigheden kan dhr. Slootweg niet aanwezig zijn. Gelukkig hebben we Hendrik Herweijer bereidt gevonden hem te vervangen. Dilemma’s in de politieke praktijk Op vrijdag 24 april D.V. organiseert SGP-jongeren Flakkee een avond over de spanning tussen beginselen en de verwerkelijking daarvan in de politiek. Sprekers zijn dr. Roelof Bisschop en dhr. G. Slootweg. De […]

» Vrijdag 12 december – Decentralisatie van de zorg

De zorg van de zorg? MIDDELHARNIS – Iedereen kent wel iemand die woont of werkt in een verzorgingshuis of verpleeghuis. Per 1 januari 2015 valt de zorg in deze huizen niet meer onder verantwoordelijkheid van de rijksoverheid, maar onder die van de gemeenten. Jeugdzorg en de zorg aan langdurig zieken en ouderen worden gedecentraliseerd. Volgens […]