Verslag EN: SGP-jongeren viert 20-jarig jubileum

In een zaal van het kerkgebouw van de Hersteld Hervormde Kerk van Nieuwe-Tonge zijn zo’n veertig belangstellenden bijeen. SGP-j Flakkee, een lokale jongerenvereniging van de Staatkundig Gereformeerde Partij op het eiland, viert haar 20-jarig bestaan. Achtereenvolgens spreken aan de hand van het boek van dr. W. Aalders, Burger van twee werelden, de heren Klink, In […]

» Vrijdag 12 december – Decentralisatie van de zorg

De zorg van de zorg? MIDDELHARNIS – Iedereen kent wel iemand die woont of werkt in een verzorgingshuis of verpleeghuis. Per 1 januari 2015 valt de zorg in deze huizen niet meer onder verantwoordelijkheid van de rijksoverheid, maar onder die van de gemeenten. Jeugdzorg en de zorg aan langdurig zieken en ouderen worden gedecentraliseerd. Volgens […]

» Aankondiging: Jubileumavond 16 januari

Op vrijdag 16 januari organiseren we een jubileumavond naar aanleiding van ons 20-jarig bestaan op 12 januari 2015. Tijdens de avond proberen we verschillende onderwerpen en sprekers van voorgaande jaren weer naar voren te laten komen. Het thema van de avond is: “Burger van twee werelden. Hoe de schepping zich verhoudt tot de geschiedenis.” Sprekers […]

Luther en de politiek

NIEUWE-TONGE- Maarten Luther, de bekende Duitse hervormer, de hartstochtelijk schrijver, de grote prediker. Het is buiten twijfel dat we veel van hem kunnen leren. Toch is de titel van de lezing die dhr. G. Slootweg voor de SGP-jongeren Flakkee op 28 maart hield ‘Bij Luther in de leer?’ Waarom staat hier een vraagteken achter? Slootweg […]