Naar de (afgesneden?) wortels van het cultuurchristendom: een debat over de huidige tijd

Nieuwe-Tonge – “Het cultuurchristendom is als een bos bloemen in een vaas: mooi ogend, maar zonder wortels en snel verwelkend”, zei SGP-voorman Van der Staaij vorig jaar. In het algemeen, maar zeker binnen de SGP wordt op verschillende manieren over cultuurchristendom gedacht. De SGP-jongeren organiseren een debat over dit onderwerp. Vanwege de strengere maatregelen wordt dit uitgesteld tot 25 juni 2020.

Een belangrijk punt in het zogenaamde ‘cultuurchristendom’ is de positie die de joods-christelijke waarden hebben in de cultuur en geschiedenis van West-Europa. De erfenis van het christendom kan Nederland verder brengen, juist in tijden met grote dilemma’s. 

Hoogleraar rechtsfilosofie in aan de Universiteit Leiden, prof. dr. A.A.M. Kinneging, schreef over de grote vragen die op onze samenleving afkomen en het belang van de christelijke wortels om die stormen aan te kunnen dit voorjaar het boek De onzichtbare Maat. Daarnaast heeft hij verschillende andere publicaties op zijn naam staan, waaronder Geografie van goed en kwaad. Filosofische essays. Dit werk werd bekroond met de Socratesbeker voor het beste Nederlandstalige filosofieboek. Hij zal de eerste deelnemer aan het debat zijn. 

Tegenover hem zal prof. dr. W. van Vlastuin staan. Deze is hoogleraar theologie en spiritualiteit van het gereformeerd protestantisme aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en rector van het Hersteld Hervormd Seminarie, en schreef in het blad Theologia Reformata een recensie over De onzichtbare Maat. Hij schrijft onder meer: “Het boek van Kinneging helpt ons om aspecten van de hedendaagse cultuur te herkennen, te plaatsen en te peilen (…), maar hij daagt ons ook uit om over de verhouding christendom en cultuur na te denken”. De vraag naar deze verhouding, die ook sterk aanwezig is in de discussies over cultuurchristendom, zal centraal staan in het debat. Debatleider is oud-voorzitter van de SGP-jongeren Flakkee, dhr. Marco van der Bok. 

Het debat is gepland op vrijdag 25 juni, en zal aanvangen om 19.45 uur, de inloop is vanaf 19.30 uur. Vanwege welbekende omstandigheden hebben we een beperkt bezoekersaantal. Tegen die tijd kunt u zich opgeven via onderstaand formulier.