» Postmodernisme gaat SGP niet voorbij

SOMMELSDIJK – De SGP-jongeren Flakkee organiseerde vrijdag 16 januari in de Rehobôthkerk te Sommelsdijk een politieke jongerenavond over ‘SGP op weg naar 2020 – principes in de postmoderne tijd’. De spreker van deze avond was dhr. G. Slootweg, geschiedenisdocent aan de Prins Maurits te Middelharnis. “We moeten geen belangenvereniging zijn, maar het welzijn van het hele volk en de eer van de Heere op het oog hebben.”

“Ons volksdeel maakt volkomen deel uit van de Nederlandse samenleving die vliegt van hype naar hype. De media bepaalt de politieke agenda, het Reformatorisch Dagblad is niet anders dan De Telegraaf en het AD. Uit een boekje vanuit de SGP met als titel ‘Op weg naar honderd jaar SGP’ kwam in het RD alleen het deel naar voren waarin ds. Visscher schrijft over de neutrale staat. Dit terwijl er andere, buitengewoon belangwekkende dingen in dat boekje staan geschreven.

Er zijn in onze samenleving sociaal-culturele veranderingen. Minister-president Balkenende heeft de normen en waarden aan de orde gesteld, dat is buitengewoon in hem te prijzen. Maar het resultaat is nul komma nul. Wij – niet zij! – zijn er met z’n allen niet in geslaagd om gezamenlijke normen en waarden te formuleren. Wij, als christenen, zijn er niet in geslaagd om de mensen te overtuigen dat de normen en waarden in de Bijbel staan. Hoe moeten we dan met dit alles omgaan? Vraag: Heere, wat wilt U dat ik doen zal? Krijg je geen antwoord? Let op de daden van de Heere. We verwachten vaak antwoord door een tekst, psalmvers of een wonderlijke openbaring, maar de Heere wijst de weg door het normale leven heen.”

Individualisme
“Het grootste vraagstuk is de mentaliteit van het volk”, aldus dhr. Slootweg. “We zijn zo’n buitengewoon divers volk. Voor alle mensen in Nederland zijn er een aantal gemeenschappelijke tendensen, deze tendensen zijn ook waar te nemen bij ons, en bij de Staatkundig Gereformeerde Partij. Zo is er een ongekend individualisme, wat doorslaat in afschuwelijk egoïsme. Dé waarheid bestaat niet, mijn waarheid bestaat wél en die van jou ook. Er zijn zoveel waarheden als er mensen zijn. Als je een ideologie aanhangt, ben je een fundamentalist. Als we zo denken hebben we geen erg meer in de waarde van een ander. Men gaat samenwonen omdat dat veiliger is. Bij trouwen is trouw verplicht, maar op een afspraak kan je terug komen. Het lijkt hetzelfde, maar het is het niet. Ook is er een ongekende virtualisering van de samenleving. Als je niet zoveel zin hebt om naar je kerk te gaan omdat de dominee je niet zo aanspreekt, dan luister je gewoon via de computer naar een andere kerk, naar een dominee die je wel aanspreekt. We vergeten dat we in de geméénte naar het Woord dienen te luisteren. De media is van onvoorstelbaar belang. Maar leidt ook tot vulgarisering van de samenleving, we verdiepen ons nergens meer in.

Theocratie
We mogen het begrip theocratie niet op de lippen nemen, zonder het welzijn van het hele volk, en de eer van de Heere op het oog te hebben. We moeten geen belangenvereniging zijn die alleen maar op uitzonderingsposities van eigen scholen en organisaties uit is, dat is collectief individualisme. Door de secularisering wordt actief de Naam van God verdrongen uit het publieke domein. Ook wij hebben onze verantwoordelijkheid daarin niet genomen. De islam beheerst op buitengewoon knappe wijze de politieke agenda, ons hele denken en doen wordt er door bepaald. Dit ten nadele van de SGP die op één hoop wordt geveegd met de Hamas. We zitten in een lastige positie, de SGP heeft al vanaf het begin te maken met het spanningsveld: zijn we een volkspartij of een kerkelijke partij? Is het fout dat de SGP de belangen van kerken behartigt? Nee, maar theocratie is: de Heere heeft recht op alles en iedereen. We moeten eerlijk zijn, als we een belangenpartij willen zijn, dan zijn we geen theocratische partij. De SGP moet niet een excuus zijn voor onze kerken om zelf niet te spreken tot de samenleving, want ook daarin moet de kerk haar taak weten.

Er zijn tientallen omschrijvingen van theocratie. Sommigen zeggen: “De Heere regeert alle dingen, dat is theocratie.” Maar dat is de voorzienigheid. Er is de hele geschiedenis door spanning geweest rondom theocratie. We moeten het begrip uitleggen, de zaken goed doordenken, consequenties aanvaarden. Wij hebben grote schuld, we moeten een lichtend licht en een zoutend zout zijn. Het land dient geregeerd te worden naar wat de Heere in Zijn Woord gezegd heeft. Het hangt niet van ons af, maar van de Koning van de kerk en van de Koning van de wereld.”

Na de pauze werden er diverse vragen gesteld. Zo werd er in gegaan op het imago van de SGP. Dhr. Slootweg concludeerde dat er binnen de SGP vrijwel niet nagedacht wordt over wat we doen als we de meerderheid in de Tweede Kamer zouden vormen, wat we dan kunnen betekenen voor het gehele volk. “Maar kan de SGP dan een meerderheid halen? Als we denken van niet, dan rekenen we alleen met ons verstand en niet met God.”

Gevaren
Ook de gevaren van islamisering en evangelicalisering werden besproken. “Er zijn zoveel gevaren die ons bedreigen. De hoge verkoopcijfers van romans uit evangelische kring en al dan niet zogenaamd christelijke DVD’s tonen een grote leegte aan die er binnen onze gezindte is. We moeten zelf goede boeken schrijven, zelf DVD’s maken op een mooie en eerbiedige manier.“ Veel gevaren bedreigen ons. Wat te doen? Slootweg noemde drie oplossingen: “Vrees de Heere, zorg voor je gezin met alles wat in je is en heb eerbied. Liefde is niet soft, maar scherp omdat ik zoveel van de ander houdt: streng maar met liefde. Aan je gezin moet je alles doen wat je kunt. Alles, alles en nog meer. Als je je kind de fles geeft, moet je het al over de Heere vertellen. Op deze manier kunnen we elk op ons eigen niveau bijdragen. We moeten net als Levi doen, waarvan geschreven staat: en hij, alles verlatende, stond op en volgde Jezus”.