[Uit het archief] » Jongeren en de tijdgeest

Hierbij een verslag van een lezing van enkele jaren geleden. 

» JONGEREN EN DE TIJDGEEST

MIDDELHARNIS – “Wij geven aan hoe de tijd is”, en: Hebben wij de Heere nodig?” Twee grepen uit de lezingen van ds. G.J. van Aalst uit Klaaswaal en van SGP-wethouder van de gemeente Middelharnis de heer G. Slootweg op een drukbezochte SGP-jongerenavond op vrijdag 18 februari jl..

Tijd en geest
“De tijdgeest, wat betekent dat nu eigenlijk?”, vroeg ds. Van Aalst. “Tijd is de tijd waarin wij leven en geest wijst op het ongrijpbare. Tijd tegenover eeuwigheid en Gods Geest tegenover de ongrijpbare geest van onze tijd. Gods Geest leert ons de tijd uitkopen, maar de tijdgeest laat ons leeg. Als een seismogram geven wij aan hoe de tijd is.” Als dienaar van Gods Woord wees ds. Van Aalst op enkele toepasselijke schriftgedeelten, zoals Mattheüs 24 dat handelt over een tijd van verleiding: ‘want velen zullen verleid worden’. “Een tijd ook van verschrikking: denk aan de zeebeving, aids en oorlogen. Een tijd van verdrukking: de kerk wordt weggedrukt uit de samenleving. En als laatste ook een tijd van verkilling: ieder leeft voor zichzelf. Dit is niet nieuw. Paulus zegt dat de wetteloosheid van de mens meer en meer zal openbaar komen. Dit is ook duidelijk zichtbaar in onze tijd. De tijdgeest zit binnen in ons.”

En wij?
Maar hoe is met ons? Laten wij ons nog gezeggen en weerhouden door ouders en anderen die over ons gesteld zijn? Of gaan we mee met de genotcultuur en leggen we ons geweten het zwijgen op? In Openbaring 13 lezen we over het beest dat uit de aarde opkomt en maakt dat wij het beest dat uit de zee opkwam, aanbidden zouden. In het beeld van dit beest zien wij de huidige cultuur getekend. Indien we het beest maar aanbidden, dus meegaan met de wereld, dan kunnen we mee in onze samenleving. Doen we dat niet, dan horen we er niet meer bij. Die het merkteken aan vorohoofd en rechterhand niet heeft, die zal gedood worden. Maar Gods Woord geeft ook perspectief: de drie jongelingen in het boek Daniël bleven staande door Gods genade en aanbaden het beeld niet.

Franse Revolutie
De heer Slootweg noemde Groen van Prinsterer als een man met genade en inzicht. Hij verstond zijn tijd. Hij noemde geschiedenis ‘het vlammend geschrift van de Heere in de tijd’. “Er staat geschreven en er is geschied.” Van Prinsterers boek ‘Ongeloof en revolutie’, geschreven omstreeks 1840, heeft nog steeds grote waarde in onze tijd. Met de Franse Revolutie kregen de bijbelse woorden ‘vrijheid, gelijkheid en broederschap’, die veel in Gods Woord voorkomen, een totaal andere betekenis. Die andere invulling van deze woorden zien we duidelijk in onze tijd tot uiting komen. Voltaire zei: “Ik heb God nodig, omdat ik nog niet alles uit kan leggen. “ Dit zijn vreselijke woorden, maar hebben wij de Heere werkelijk nodig?

Oppervlakkig
Onze tijd kenmerkt zich door ik-gerichtheid. Ik mag gaan zover ik wil. En wie of wat zal de maat aangeven? Door de toenemende wetenschap zien wij steeds minder de hand van de Heere in ons leven en in het wereldgebeuren. Wie behoudt ons in het leven, God of de medische apparatuur? Door middel van de moderne media komt alles als een stortvloed over ons heen. Daarbij zoeken we steeds naar nieuwe dingen. Het is alsof de tijd sneller gaat dan vroeger. Veel dingen raken ons niet meer. We worden oppervlakkig en in onze beeldcultuur wordt luisteren naar het gesproken woord steeds moeilijker. Uiteindelijk laten Dvd’s en video’s ons leeg, omdat het niet over wezenlijke dingen gaat.

God heeft ons echter in deze tijd geplaatst en hij geeft ons Zijn Woord nog. Laten we er dan ook in lezen en er naar leven, en niet toegeven en loslaten. Want alleen het Woord van God houdt stand in eeuwigheid.