» Vrijdag 12 december – Decentralisatie van de zorg

De zorg van de zorg?

MIDDELHARNIS – Iedereen kent wel iemand die woont of werkt in een verzorgingshuis of verpleeghuis. Per 1 januari 2015 valt de zorg in deze huizen niet meer onder verantwoordelijkheid van de rijksoverheid, maar onder die van de gemeenten. Jeugdzorg en de zorg aan langdurig zieken en ouderen worden gedecentraliseerd. Volgens de Rijksoverheid is dat ‘effectiever, minder bureaucratisch en goedkoper’. Op vrijdag 12 december organiseert SGP-jongeren Flakkee een avond over dit nieuwe beleid. Verschillende sprekers van de gemeente, van Buurtzorg en van CuraMare zijn aanwezig. De avond wordt geopend om 19.45u. De locatie wordt zo snel mogelijk bekend gemaakt.

De sprekers lichten vanuit hun eigen achtergrond toe wat de gevolgen van het nieuwe beleid zijn. Drs. Wim Driesse is lid van de Raad van Bestuur van CuraMare. Daarin is hij onder andere verantwoordelijk voor Ouderenzorg en Thuiszorg. Namens Buurtzorg zijn Liza van Seters en Marga Roosjen aanwezig. Hoe de gemeente het nieuwe zorgbeleid vormgeeft wordt toegelicht door ir. G. de Jong, wethouder welzijn bij de Gemeente Goeree-Overflakkee.

Het bestuur is bezig met het regelen van een locatie. Zodra deze bekend is wordt de website bijgewerkt en worden de uitnodigingen verstuurd. De avond begint om 19.45u. Alle belangstellenden zijn van harte welkom!

De zorg van de zorg? - decentralisatie van de zorg op Goeree-Overflakkee

De zorg van de zorg? – decentralisatie van de zorg op Goeree-Overflakkee