Het belang van jongeren in de politiek

DIRKSLAND – Wat heeft de politiek met jongeren te maken? Hoe zorg je ervoor dat jongeren meer bij politiek betrokken raken? En doet de gemeente eigenlijk wel genoeg voor jongeren? Dat waren vragen die zaterdagavond 17 maart aan bod kwamen op SGP-jongerenavond die werd georganiseerd door de SGP-jongeren Flakkee en de SGP-jongeren Goedereede.

Er waren deze avond drie sprekers aanwezig: Hendrik Herweijer, een van de jongere raadsleden van Goeree-Overflakkee, Simon van der Tang, het jongste raadslid van ons eiland – toen nog kandidaat-raadslid – en Maarten van Nieuw Amerongen, politiek secretaris van de landelijke SGP-jongerenorganisatie. Onder leiding van Marco de Jonge gingen deze het gesprek aan over enkele stellingen. Ook de mensen in de zaal deden actief mee met het gesprek, onder meer door te stemmen over de stellingen met rode en groene kaartjes.

De stellingen brachten soms verdeeldheid in de zaal. Bijvoorbeeld stelling 2: jongeren horen niet in de politiek. Na wat over-en-weer-gepraat raakte iedereen het echter wel eens dat de levenservaring van ouderen heel belangrijk is, maar dat het belang van jongeren in de politiek daarom nog niet onderschat hoeft te worden.

Na de pauze was er meer ruimte voor interactie met de zaal. Dit gebeurde in de vorm van een quiz, waarbij het erom ging zo snel mogelijk een zo groot mogelijk aantal vragen juist te beantwoorden. Een grote hoeveelheid onderwerpen komt langs: de visie van de plaatselijke SGP op de N215, culturele activiteiten, stageaanbod, coffeeshops.

SGP-fractievoorzitter Kees van Dam sloot de avond af. Hij ging nog even in op de slogan van de SGP gedurende de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen: Betrokken tot in de kern. ‘Die slogan is voor me toch steeds meer gaan leven. Namelijk, betrokken te zijn tot in de kern. En dan niet alleen de dorpskern, maar ook het wezenlijke van de zaak: Gods Woord. We hebben eigenlijk al een verkiezingsprogramma. De Bijbel vormt de basis voor ons politieke handelen.’ Met deze woorden, die nog eens onderstrepen wat echt belangrijk is, was de avond voorbij.