» Vrijdag 16 januari: Jubileumavond

Op 16 januari organiseren we een avond waar we vieren dat we op 12 januari 2015 twintig jaar bestaan als SGP-jongeren Flakkee. Voor deze avond zijn oud-voorzitter dhr. M.C. van der Bok, de huidige voorzitter dhr. C.M. in’t Veld, dr. H. Klink en dhr. G. Slootweg uitgenodigd als spreker. Zij zijn de afgelopen jaren allemaal geregeld betrokken geweest bij de activiteiten van SGP-jongeren Flakkee. Het thema is ‘Burger van twee werelden. Hoe de schepping zich verhoudt tot de geschiedenis.’ De jubileumavond is in de Hersteld Hervormde Kerk te Nieuwe-Tonge.

Burger van twee werelden

In de afgelopen twintig jaar hebben we ons vooral beziggehouden met de beginselen van christelijke politiek. Het ‘vijfmanschap’: Plato, Augustinus, Calvijn, Groen van Prinsterer en Aalders, was daarbij erg belangrijk. Wat hebben deze denkers gemeen? Ze gaan uit van twee werelden: de veranderlijke wereld waarop wij leven en een ‘wereld’ die niet veranderd. Hoe ziet die onveranderlijke ‘wereld’ eruit? Wat is de verhouding tussen die werelden? Kunnen wij die onveranderlijke ‘wereld’ kennen en daar zelfs burger van zijn? En: wat heeft de politiek met die eeuwige ‘wereld’ van doen? Aan de hand van het genoemde vijfmanschap zullen de sprekers deze vragen beantwoorden.

Sprekers

Dr. Klink en dhr. Slootweg gaven eerder lezingen voor de SGP-jongeren op Goeree-Overflakkee. Zo ging Klink vorig jaar in debat met prof.dr. A.A.M. Kinneging over christendom en conservatisme. Slootweg sprak afgelopen maart over Luther en de politiek. Van der Bok is tien jaar bestuurslid geweest van SGP-jongeren Flakkee. Hij is als voorzitter opgevolgd door In’t Veld.

Geschiedenis

Tijdens de avond hopen we ook nog aandacht te besteden aan de geschiedenis van de vereniging. De lezing begint om 19.30u. Het adres van de Hersteld Hervormde Kerk te Nieuwe-Tonge is Westdijk 37. Jong én oud zijn van harte welkom!

Uitnodiging SGP-jongeren Flakkee avond twintigjarig bestaan

Uitnodiging SGP-jongeren Flakkee avond twintigjarig bestaan