Bas Belder: Nooit berusten in het kwade

Bas Belder over het gemeenschappelijk buitenlandbeleid van de Europese Unie 

OOLTGENSPLAAT – Op 19 oktober vond de eerste avond van dit seizoen van de SGP-jongeren Flakkee plaats. De spreker was Bas Belder, Europarlementariër voor de SGP en lid van de commissie Buitenlandse zaken. Hij vertelde over het gemeenschappelijke buitenlandbeleid van de EU, en dan voornamelijk ten opzichte van Verre Oosten en het Midden-Oosten.

Belder begint zijn lezing met het toelichten van zijn onderwerpkeuze. Zijn interesse voor Israël heeft te maken met de rol die dit land vervult in het Bijbel. Hij is dan ook vicevoorzitter van de delegatie voor de betrekkingen tussen de EU en Israël. Ook het Verre Oosten, en dan met name China, heeft Belders bijzondere interesse: hij volgde tijdens zijn studie al een bijvak Chinese geschiedenis. Belder benadrukt dat je je, ook al vertegenwoordig je een kleine groep, nooit aan de kant moet laten drukken, maar in Gods kracht moet proberen van God te getuigen.

Israël

In het eerste deel van zijn lezing gaat Belder in op de houding van de EU tegenover Israël en de landen die Israël omringen. De spreker heeft grote bezwaren tegen het beleid van de EU met betrekking tot het Palestijnse vluchtelingenvraagstuk. Het is namelijk zo dat de Europese Unie de vluchtelingenorganisatie UNWRA, die zich richt op hulp aan de Palestijnse vluchtelingen, met grote bedragen steunt. Belder vraagt zich echter af of het geld bij deze organisatie in goede handen is. De UNWRA steunt namelijk de zogenaamde ‘Mars van de Terugkeer’, waarbij actievoerders eisen dat de Palestijnen die in het verleden Israël ontvluchtten, mogen terugkeren. Israël laat dit niet toe omdat dit het einde van de staat Israël zou betekenen. Bij de mars vallen regelmatig gewonden en doden.

Verder heeft Belder grote vraagtekens bij het beleid van EU ten opzichte van Iran. Dit land hield zich zich in de afgelopen decennia zeer actief heeft beziggehouden met de ontwikkeling van kernwapens. In 2013 werd er een nucleair akkoord gesloten waarin Iran beloofde zijn nucleaire activiteiten te verminderen in ruil voor minder strenge sancties tegen het land. Omdat Iran zich sterk profileert als vijand van de staat Israël, zorgde dit akkoord ervoor dat Israël zich in de steek gelaten voelde.

Al met al is Belder dus niet erg tevreden met het buitenlandbeleid van de EU als het gaat over Israël. Volgens hem is de beste oplossing voor het vluchtelingenprobleem de twee-statenoplossing: een Palestijnse en Joodse staat naast elkaar. Hiervoor is het echter wel nodig dat de verschillende Palestijnse groeperingen met elkaar tot overeenstemming komen, wat nu niet het geval is. Belder is hierover zeer pessimistisch: in de islam wortelt volgens hem een diepgewortelde aversie en haat tegen het jodendom. De religieuze invloed van conflicten wordt vaak onderschat.

China

Het tweede deel van Belders lezing gaat over het China-beleid van de EU. Hij stelt dat China handig gebruik maakt van de verdeeldheid die momenteel in Europa ontstaat. China investeert namelijk in verschillende grote bedrijven in Europa. Ook ‘trekt’ het land aan verschillende zwakke lidstaten van de EU. Hierbij noemt Belder als voorbeeld de grote Chinese investeringen in de Griekse infrastructuur. Ook in Hongarije financiert China miljardenprojecten zoals de aanleg van een spoorlijn. Hierdoor creëert China financiële afhankelijkheid en probeert het economische en politieke invloed te krijgen in Europa.

Belder vindt het hierom belangrijk dat de lidstaten van de EU samenwerken om de invloed van China in Europa te beperken omdat China bestuurd wordt volgens een totalitair systeem.  In China wordt de hele maatschappij gecontroleerd en gereguleerd door de staat. Ook op het vlak van religie vindt er ‘chinificatie’ plaats. In de afgelopen tijd is het christendom in China enorm gegroeid door de morele leegte die ontstond door de economische groei. De Chinese regering probeert nu ook op het vlak van religie de touwtjes in handen te houden door de kerken te verplichten zich te registreren. Het is nodig dat de EU zich hiertegen uitspreekt.

Aan het einde van de lezing roept Belder ons op om nooit te berusten in het kwade. Het is onze taak om te strijden tegen bijvoorbeeld het geïmporteerde antisemitisme. Tenslotte wijst Belder erop dat God uiteindelijk boven alle kwade machten staat en dat dit, ondanks alle dreigende situaties, een reden is voor optimisme.